Ga direct naar inhoud

Stoplicht app

Als patiënt hoor je maar al te graag dat je weer naar huis mag na opname in het ziekenhuis. Maar soms is er nog thuiszorg nodig, of in zorgtermen: doorstroom-zorg. Vervelend natuurlijk als het wachten daarop lang duurt. Het Amphia ziekenhuis koos voor het verbeteren van dit proces. Tot voor kort moest er steeds geschakeld worden met verschillende thuiszorgorganisaties om na te gaan welke soort zorg geleverd kon worden (huishoudelijk, lichamelijke verzorging of medische specialistische verpleging) in een specifiek postcodegebied en of er voldoende beschikbaarheid was. Een lastige puzzel soms, die veel tijd in beslag nam. De Stoplicht app die we ontwikkeld hebben voor het Amphia Ziekenhuis, maakt dit proces nu inzichtelijk en efficiënt. De app toont direct welke thuiszorgorganisaties op het adres van de patiënt welke zorg leveren en ook waar voldoende capaciteit is.

Stoplicht app scherm

Digitaal dashboard

Om thuiszorgorganisaties te laten wennen aan een meer digitale manier van werken, hebben we voor dit project verschillende fases doorlopen. Er werd vanuit het Amphia gewerkt met een excelsheet, waarin thuiszorgorganisaties wekelijks hun capaciteit bijhielden. Deze hebben we in een digitaal dashboard gehangen, zodat bij het zoeken op postcodes direct de geschikte en beschikbare zorgverleners getoond werden. Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid, pasten we de kleuren rood, oranje en groen toe. Waarbij groen en rood logischerwijs wel of niet beschikbaar betekent en oranje staat voor ‘in overleg’. Voor als er bijvoorbeeld gedeeltelijk capaciteit is en de beschikbaarheid daarom afhangt van de zorgvraag. 

Ondanks de verbetering die met het dashboard al gerealiseerd werd, vroeg het proces om verdere optimalisatie. Want het bestand moest continu gevuld worden door alle verschillende thuiszorgorganisaties en vervolgens verwerkt worden door Amphia in het dashboard. Dat kon veel beter: op naar de volgende fase! 

Realtime inzicht door gebruik stoplicht app

In fase 2 werd de stoplicht-app ontwikkeld, waarmee wijkverpleegkundigen eenvoudig aangeven (met rood, oranje, groen) wat de beschikbaarheid is binnen het team. De informatie wordt door een API-koppeling realtime in het dashboard bijgewerkt. Wie nu het dashboard raadpleegt, ziet dus meteen de actuele situatie. De verpleegkundigen worden 2x per dag via een pushbericht aangemoedigd de status bij te werken en tussentijdse veranderingen zijn meteen door te voeren. Het actuele inzicht maakt een vlotte en goede doorstroming van het ziekenhuis naar thuis met zorg nu veel makkelijker. 

Nu de app al ingezet wordt, ontstaan ook de eerste plannen voor doorontwikkeling en optimalisatie. Zo is er behoefte om de beschikbaarheid per dagdeel aan te kunnen geven. Waardoor nog inzichtelijker wordt of de beschikbaarheid bij specifieke zorgvragen past. Dat realiseren we in fase 3!

Beschikbaarheid per dagdeel

In fase 3 hebben we de beschikbaarheid per dagdeel doorgevoerd, zodat de capaciteit per ochtend, middag en avond zichtbaar wordt per zorgorganisatie. De beschikbare capaciteit kan namelijk in de ochtend meer of minder zijn dan in de middag. De zorgorganisaties gaven aan dat er veel verschil zit tussen deze dagdelen. Inzicht in de capaciteit per dagdeel maakt het makkelijker om met patiënten in gesprek te gaan. De patiënt kan wel hulp krijgen, maar misschien tijdens een ander dagdeel dan dat de voorkeur van de patiënt heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat een patiënt niet 's ochtends of 's avonds gewassen wordt, maar  's middags. Deze optimalisatie heeft ervoor gezorgd dat de beschikbare capaciteit nog beter benut wordt en dat er makkelijker een gesprek gevoerd kan worden over de doorstroommogelijkheden van de patiënt.

Daarnaast is in deze fase het dashboard opnieuw gestyled naar een generiek design. Het dashboard was voorheen namelijk in de look-and-feel van het Amphia ziekenhuis. Daar stapt het ziekenhuis bewust van af, omdat het dashboard door iedere zorgorganisatie in de regio gebruikt wordt. 

Whitelabel app voor elke zorgorganisatie implementeerbaar

We hebben de Stoplicht app als whitelabel opgezet, zodat het ook mogelijk is voor andere thuiszorgorganisatie om eenvoudig gebruik te gaan maken van de Stoplicht app in eigen look-and-feel. De app is beschikbaar voor iOS en Android en wordt gekoppeld aan het Stoplicht dashboard. 

Een mooi idee voor de toekomst is dat niet alleen ziekenhuizen, maar ook huisartsen, zorginstellingen en revalidatiecentra via de app inzicht krijgen in de thuiszorgcapaciteit.

Whitelabel voor elke zorgorganisatie

Samenwerking maakt innovatie in de zorg mogelijk

Om innovatie in de zorg mogelijk te maken, is samenwerking zeer belangrijk. Dit innovatieproject is hier een mooi voorbeeld van. Uit gesprekken met verschillende thuiszorgorganisaties en een demo van een soortgelijke app die we eerder ontwikkeld hebben voor TWB thuiszorg, werd de grote belangstelling meteen duidelijk. Uiteindelijk haakten 9 thuiszorgorganisaties aan om deze app gezamenlijk mogelijk te maken:

Avoord, Careyn, Surplus, Thebe Wijkverpleging en de Riethorst Stromenland in samenwerking met Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, Buurtzorg Nederland en Thuiszorg Groot Brabant.

De stoplicht app in de pers

Deze innovatie is simpel en (juist daardoor) heel effectief. Het bewijst zichzelf meteen. Er is veel belangstelling voor innovaties. Niet voor niks, innovatie in de zorg is hard nodig. Onder andere ICThealth, Skipr, Nursing.nl en Nationale Zorggids hebben aandacht besteed aan Stoplicht app van het Amphia Ziekenhuis.

De stoplicht app in de pers

Quote Anita van den Berg, Bedrijfsmanager transferpunt Amphia

De Stoplicht app is het resultaat van een energieke en gedreven samenwerking tussen de betrokken partijen. Het is een mooi digitaal middel om de beschikbare thuiszorgcapaciteit inzichtelijk te hebben. De app is eenvoudig in gebruik, maar levert een groot voordeel op in termen van inzichtelijkheid en efficiency voor de organisaties. En, het allerbelangrijkste, de patiënt heeft het meeste baat bij een vlot verlopende uitstroom, die met de app mogelijk wordt gemaakt.

Zorg verbeteren door innovatieve mobiele oplossingen?

Ik denk graag met je mee

Kim Cremer

  • Breda - Reduitlaan 29, 4814 DC
  • Eindhoven - Torenallee 3, 5617 BA
  • Rotterdam - Hofplein 19, 3032 AC