Ga direct naar inhoud

19 december 2019

PGO verplicht in 2020 - wat moet je weten?

PGO staat voor persoonlijke gezondheidsomgeving en wordt per juli 2020 verplicht. Patiënten hebben vanaf dat moment recht op kosteloze elektronische inzage in hun eigen medische dossier. Een vooruitgang, voor zowel patiënten als medisch specialisten, omdat het gebruiken van één centraal punt voor patiëntendata veel frustraties wegneemt. Bij patiënten, die vaak genoeg bij elke specialist steeds weer hetzelfde verhaal moeten vertellen. Of zelf nauwelijks betrokken zijn bij hun eigen behandeling of keuzes, omdat ze simpelweg onvoldoende informatie hebben. En ook bij medisch specialisten, die afzonderlijk steeds weer veel tijd kwijt zijn aan registratie van het verhaal van de patiënt. Of niet inzichtelijk hebben wat eerder wel of niet heeft gewerkt qua medicatie of behandeling.

Bundeling van gegevens en transparantie in patiëntendata zorgt voor bundeling van krachten en empowering van de patiënt. Een goede stap voor integratie van technologie in de zorg. In dit artikel lees je de belangrijkste informatie over PGO’s en de bijdrage die ze leveren in het toekomstbestendig maken van zorg. Ben jij al voorbereid?

Wat is een PGO?

Per juli 2020 wordt het dus verplicht voor medisch specialisten om patiënten online inzicht te geven in hun gezondheidsgegevens. Hiervoor kan een PGO worden ingezet. Deze persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitale omgeving waar patiënten gegevens over hun eigen gezondheid kunnen bekijken, beheren, analyseren en delen. In een PGO staan persoonlijke gezondheidsgegevens van meerdere zorgaanbieders bij elkaar.

De patiënt kiest zelf een PGO en geeft aan welke gegevens door welke zorgverleners mogen worden ingezien. De bedoeling is dat straks data verzameld wordt vanaf de geboorte tot aan overlijden.

MedMij PGO

Op dit moment wordt een online omgeving waar patiëntgegevens worden gebruikt al snel een PGO genoemd. Dit gaat veranderen. Omdat het voldoen aan het MedMij label steeds belangrijker, al dan niet een vereiste, wordt. Het MedMij label is een afsprakenstelsel voor veilige communicatie tussen medische professionals en burgers, ontwikkeld door het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie en zorgverzekeraars Nederland. Dit afsprakenstelsel is zeer uitgebreid en zowel van toepassing op ontwikkelaars die PGO’s en apps/platformen die toegang bieden tot PGO’s ontwikkelen, als ook op zorgverleners die patiënt gegevens aanleveren. Om het MedMij keurmerk te mogen dragen, moet er aan heel veel eisen worden voldaan, op verschillende vlakken.

Technische koppelingen PGO

Zoals hierboven gesteld, heeft ook de techniek dus veel aandacht nodig. Een PGO en toegang tot een PGO vraagt om technische koppelingen die voldoen aan wettelijke eisen en normen voor veiligheid, toegankelijkheid en privacy. De gegevensuitwisseling zit (technisch) vaak ingewikkeld in elkaar. Hiervoor moeten goede koppelingen met databronnen gerealiseerd worden.

Daarnaast moet er een automatische koppeling met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) of het Elektronische Clienten Dosier (ECD) gerealiseerd worden, zodat patiëntendata ook voor medisch specialisten inzichtelijk is. De uitwisseling van patiëntengegevens zou eigenlijk een ‘standaard’ aanpak moeten krijgen, met moderne technieken en internationale standaarden.

Voordelen PGO voor patiënten

Uiteindelijk is het allemaal niet voor niks natuurlijk. Via één omgeving al je persoonlijke medische gegevens kunnen inzien, beheren en delen heeft voordelen voor een patiënt. Er is veel meer inzicht en overzicht en dat geef een patiënt meer controle over het nastreven van zijn eigen gezondheid. De mogelijkheden om als patiënt de eigen regie te pakken, neemt hierdoor toe. Er zijn door de beschikbaarheid van data en overzichten veel meer mogelijkheden voor analyse. Een patiënt kan zo meer handvatten krijgen om zijn gedrag of de behandeling aan te passen of is in staat beter om te gaan met een ziekte op basis van persoonlijke tips of begeleiding.

Voordelen PGO voor maatschappij

Ook voor de maatschappij zijn er voordelen te benoemen: meer zelfzorg door patiënt, snellere, betere diagnoses en behandelingen en efficiëntere communicatie. Allemaal hebben ze een grote impact op de zorg. Die goedkoper en efficiënter moet, omdat de vraag enorm toeneemt. Bovendien dragen de gevolgen bij aan een positieve beleving door zowel patiënten als specialisten, doordat er simpelweg beter samengewerkt kan worden in de nastreving van gezondheid.

Technologie in de zorg - een mooie stap voorwaarts!

Het verplicht stellen van inzage in medische gegevens via PGO’s is een grote stap in de (brede) integratie van technologie in de zorg. Er moet nu hard gewerkt worden aan PGO’s, privacy & veiligheid, technische koppelingen en de MedMij standaarden. En niet te vergeten: het daadwerkelijk en effecitef in gebruik nemen ervan door patiënten en medisch specialisten.

In een eerder artikel schreef ik meer over de PGO uitdagingen en waar we nu staan. De realisatie in 2020 wordt een flinke uitdaging. Voldoen aan de MedMij standaarden, is een enorme opgave. We zien nu veel PGO’s met het MedMij keurmerk, die nog helemaal geen koppeling hebben met een EPD of ECD. Er wordt in de praktijk dus vaak nog geen data uitgewisseld tussen patiënt, specialist en ziekenhuis. Er moeten bij de marktleiders Chipsoft en Epic, de duopolie openingen ontstaan om software te creëren waarop PGO’s in te prikken zijn. Voldoen aan alle MedMij standaarden dient hierbij een vereiste te zijn. Maar daar zijn we dus nog niet.

Hier zijn we nog lang niet over uitgesproken!

Contact

Innovatie binnen je zorgorganisatie versnellen?


 • Samen met jou ontwikkelen we de beste mobiele apps. Al meer dan 16 jaar creëren we innovatieve apps voor smartphones, wearables, auto's. En daar worden wij blij van. Benieuwd naar ons werk?
 • Bekijk onze cases
 • Dutch Digital Agencies
 • Kom langs op ons HQ voor een kop koffie.
 • Reduitlaan 29, 4814DC Breda
 • (076) 204 3212
  info@unlockagency.nl
 • Onze locaties
 • Breda (HQ) Reduitlaan 29, 4814 DC
  Eindhoven - Torenallee 3, 5617 BA
  Rotterdam - Hofplein 19, 3032 AC
Locatie